Please reload

Zadnje novosti

Implementacija projekta "Mala matura bez alkohola"

May 6, 2019

U sklopu aktivnosti projekta "Mala matura bez alkohola" u prethodnom periodu održan je sastanak s predstavnicima Službe za inspekcijske poslove Grada Mostara.

 

Na sastanku su predstavljeni ciljevi projekta, kao i Inicijativa o zabrani proslave mature u objektima koji toče alkohol. Šef službe, gosp. Hilmo Đidelija  je izrazio spremnost da kroz svoj rad Služba za inspekcijske poslove doprinese provedbi projekta. 

 

Služba za inspekcijske poslove će osigurati pojačan inspekcijski nadzor tokom održavanja malih matura čime će se doprinijeti implementaciji Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti FBiH koji zabranjuje prodaju alkohola mlađima od 18 godina.

 

Kroz nastavak projekta organizovat će se sastanci s predstavnicima osnovnih škola, javnih institucija i Vijeća roditelja u cilju informisanja o važnosti dostavljanja izvještaja o lokaciji održavanja male mature nadležnim inspekcijama i policiji.

 

Zajednička Inicijativa o zabrani proslave mature u objektima koji toče alkohol će biti dostavljena Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK. 

 

Projekat se provodi u okviru programa Smanjenje faktora rizika za zdravlje stanovništva u BiH.

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Pretraga po tagovima
Please reload

Arhiva

© 2017 by CPPMostar.com

  • Facebook Social Icon
  • Google+ Social Icon
  • Google Places Social Icon