Projekt ,,Stariji brat, starija sestra''

Poziv za sve studente sa Univerziteta ..Džemal Bijedić'' i Sveučilišta Mostar da se priključe zanimljivoj i motivacijskoj priči ,,Stariji brat, starija sestra''

Omogućite socijalno uključivanja i pružanje podrške vulnerabilnoj djeci kroz volonterski angažman, osnažite se kroz obuke i savjetodavne grupe, kvalitetno provedite svoje slobodno vrijeme, te jačajte svoje socijalne vještine.

Prijave pošaljite na e-mail: sbss.mostar@gmail.com i postanite ,,Stariji brat, starija sestra''.

Zadnje novosti
Arhiva
Pretraga po tagovima