Please reload

Zadnje novosti

Zajedničkim snagama do kvalitetnijeg obrazovanja

March 5, 2017

Cilj projekta:
Opći cilj ovog projekta je unaprijediti uslove za inkluzivno obrazovanje sa posebnim naglaskom na poštivanje različitosti i društvene kohezije u školama koje pohađaju društveno marginalizirane grupe poput mladih sa razvojnim poteškoćama u srednjoškolskom obrazovanju. 

 


Aktivnosti:
Kako bi se ostvario projektni cilj održane su 4 edukacije za nastavnike/ce koji rade s učenicima/ama s razvojnim poteškoćama u Srednjoj tekstilnoj i poljoprivrednoj školi u Mostaru. Edukacije su se bavile individualiziranom pristupu u radu sa ciljnom skupinom i metodologijom izrade individualnih planova, sadržane u naknadno objavljenom priručniku  „Izrada programa po mjeri svakog djeteta“ koji je namijenjen nastavnom osoblju, studentima/cama nastavničkih fakulteta i zainteresovanim građanima/kama. Nadalje, u okviru projektnih aktivnosti, a na osnovu iskustva rada sa nastavnim osobljem koje radi sa učenicima/ama sa razvojnim poteškoćama, kreirane su i „Preporuke za rad s mladima s razvojnim poteškoćama u obrazovnom sistemu u HNK“. 
Rezultati:
•    Održane 4 edukacije za nastavno osoblje koje radi sa učenicima/ama sa razvojnim poteškoćama;
•    15 nastavnika/ca koji rade sa učenicima/ama sa razvojnim poteškoćama unaprijedilo kompetencije neophodne za implementaciju individualiziranog pristupa u radu sa učenicima/ama;
•    Kreiran i distribuiran priručnik „Izrada programa po mjeri svakog djeteta“;
•    Kreirane i distribuirane „Preporuke za rad s mladima s razvojnim poteškoćama u obrazovnom sistemu u HNK“.
Partneri: Vijeće mladih Grada Mostara, Srednja tekstilna i poljoprivredna škola Mostar
Donatori: USAID, Fond otvoreno društvo
 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Pretraga po tagovima
Please reload

Arhiva

© 2017 by CPPMostar.com

  • Facebook Social Icon
  • Google+ Social Icon
  • Google Places Social Icon