Please reload

Zadnje novosti

Obrazovanje za sve

March 6, 2017

Cilj projekta:
Glavni cilj projekta je pružanje jednakih društvenih, obrazovnih i kulturnih prilika za svu Romsku djecu kroz puno uključivanju u osnovnu školu, uključujući i djecu koja su upisana u školu, djecu koja su izvan školskog sistema i djecu koji su odustala od školovanja, te održavanje i poboljšanje  dolazaka u školu i povećavanje uključenosti roditelja Roma u obrazovni proces njihove djece. 

 
Aktivnosti:
Projekat se provodi od 2015/16 školske godine a aktivnosti podrazumijevaju:
-    Osnivanje dva produžena boravka za korisnike/ce projekta u dvije projektne škole;
-    Osiguravanje dopunske nastave za poboljšanje školskog uspjeha za korisnike/ce projekta;
-    Održavanje sedmičnih radionica za razvoj socio-emocionalnih kompetencija;
-    Osiguravanje školskih udžbenika, pribora, dnevnih obroka i prevoza za korisnike/ce projekta;
-    Organizovanje treninga za unapređenje kompetencija nastavnog osoblja za inkluzivno obrazovanje;
-    Rad sa roditeljima korisnika/ca projekta.

 


Kroz implementaciju ovih sveoubuhvatnih aktivnosti nastoji se učenicima/ama Romske populacije obezbijediti kontinuirana podrška i adekvatni uslovi za potpuno uključivanje u osnovnoškolsko obrazovanje.
Rezultati:
•    Opremljena i funkcionalna dva produžena boravka u dvije osnovne škole.
•    109 učenika/ca romske populacije redovno pohađa osnovnu školu, uz aktivno učešće u nastavnom procesu;
•    15 učenika/ca iz socijalno ugroženih porodica dobilo neophodnu podršku za aktivno učešće u nastavnom procesu;
•    150 učenika/ca opremljeno sa školskim udžbenicima i priborom;
•    Preko 50 roditelja učenika/ca romske populacije aktivno uključeno u obrazovanje svoje djece.


Partneri: Grad Mostar, O.Š.Bijelo Polje – Potoci, J.U. Osnovna škola “Mustafa Ejubović–Šejh Jujo”


Donatori: Roma education fund, Grad Mostar
 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Pretraga po tagovima
Please reload

Arhiva

© 2017 by CPPMostar.com

  • Facebook Social Icon
  • Google+ Social Icon
  • Google Places Social Icon