© 2017 by CPPMostar.com

  • Facebook Social Icon
  • Google+ Social Icon
  • Google Places Social Icon
Prati nas

June 1, 2017

Centar za psihološku podršku „Sensus“ uz podršku Fondacije CURE, a u sklopu projekta „Kako zaustaviti rodno zasnovano nasilje?“ koji je podržan od strane Američke ambasade u Sarajevu, je 30.5.2017. godine organizovao je radionicu "Kako zaustaviti rodno zasnovano nasilj...

March 7, 2017

U periodu od 1.3.2016.  do 31.10.2016. , uz podršku Projekta Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH „Jačanje tužilačkih kapaciteta u sistemu krivičnog pravosuđa“ proveden je projekat „Prevencija rodno zasnovanog nasilja“.
Projektom se nastojalo doprinijeti smanjenju k...

Please reload

  • Facebook Basic Square
  • Google+ Basic Square
Please reload

Zadnje novosti
Tagovi
Arhiva
Please reload