Prati nas

December 7, 2018

 S ciljem jačanja kapaciteta studenata za efikasnije učenje, što podrazumijeva otkrivanje vlastitog stila učenja, kao i usvajanje novih i kreativnih tehnika učenja, organizovali smo radionicu pod nazivom.„Nauči učiti“.  Partneri u organizaciji i implementaciji aktivnos...

December 6, 2018

Psihičke bolesti se najčešće prvi put pojavljuju do 22. godine života (Hunt i Eisenberg, 2010), te su stoga mladi ljudi najranjivija skupina. Osim biološkog i psihološkog sazrijevanja, mladi ljudi se s ulaskom u adolescenciju suočavaju s nizom novih životnih izazova ko...

Please reload

  • Facebook Basic Square
  • Google+ Basic Square
Please reload

Zadnje novosti
Tagovi
Arhiva
Please reload

© 2017 by CPPMostar.com

  • Facebook Social Icon
  • Google+ Social Icon
  • Google Places Social Icon