Prati nas

November 30, 2018

Prevladavajuće mišljenje o debati kao takmičarskoj aktivnosti u drugi plan stavlja njene druge vrijedne uloge. Jedna od njih je upotreba debate kao metode za učenje. Takvo, aktivno učenje, omogućava učenicima i studentima da rade individualno i u timu, samostalno istra...

November 13, 2018

Trenutna situacija u školama HNK podrazumijeva da učenici Romske nacionalnosti udžbenike dobivaju kroz aktivnosti nevladinih organizacija a ne kroz uređene institucionalne procedure. Zbog čestih promjena autora i različitih izdanja udžbenika koji se koriste u školama n...

November 1, 2018

Poziv za sve studente sa Univerziteta ..Džemal Bijedić'' i Sveučilišta Mostar da se priključe zanimljivoj i motivacijskoj priči ,,Stariji brat, starija sestra''

Omogućite socijalno uključivanja i pružanje podrške vulnerabilnoj djeci kroz volonterski angažman, osnažite s...

Please reload

  • Facebook Basic Square
  • Google+ Basic Square
Please reload

Zadnje novosti
Tagovi
Arhiva
Please reload

© 2017 by CPPMostar.com

  • Facebook Social Icon
  • Google+ Social Icon
  • Google Places Social Icon