Prati nas

December 14, 2017

Vijeće mladih Grada Mostara organizuje Simulaciju javne rasprave.

Bosna i Hercegovina je podnijela službenu aplikaciju za pristup Europskoj Uniji 15.2.2016, a 9.12. iste godine smo zaprimili upitnik za članstvo od Europske komisije te službeno pokrenuli dugoročni proces...

December 12, 2017

7.12.2017. su završene obuke za volontere u svrhu uspješnog, kreativnog, zabavnog i edukativnog rada sa djecom.  28 mladih studenata polako kreće sa ulogom ,,Starijeg brata ili starije setre'' s ciljem pružanja podrške djeci i razvijanja kvalitetnog brižnog i podržavaj...

December 8, 2017

U periodu od 4. do 5.12.2017. održan je trening „Kreativna pedagogija: Podrška i izražavanje kroz kreativnost“ kojeg je Centar za psihološku podršku „Sensus“ održao za Mrežu pedagoga srednjih škola u okviru projekta „Jačanje društvenog odgovora u pristupu u radu s djec...

December 8, 2017

U okviru projekta „Predstavi se/ zaposli se“ koji realizuje Udruga „Moj Grad“ Mostar, djelatnice Centra za psihološku podršku su održale dvije obuke na teme ,,Pisanje CV-a'' i ,,Kako se uspješno pripremiti za intervju. 

Udruga ,,Moj grad'' je neprofitno, nestr...

Please reload

  • Facebook Basic Square
  • Google+ Basic Square
Please reload

Zadnje novosti
Tagovi
Arhiva
Please reload

© 2017 by CPPMostar.com

  • Facebook Social Icon
  • Google+ Social Icon
  • Google Places Social Icon