Prati nas

January 7, 2019

Da li je kvalitet obrazovanja u Bosni i Hercegovini na zadovoljavajućem nivou? je naziv debate koja je organizovana u sklopu projekta Afirmacija uloge mladih u procesu implementacije politika prema mladima.

Neki od zaključaka  debate su bili: Obrazovni sistem u BiH još...

December 6, 2018

Psihičke bolesti se najčešće prvi put pojavljuju do 22. godine života (Hunt i Eisenberg, 2010), te su stoga mladi ljudi najranjivija skupina. Osim biološkog i psihološkog sazrijevanja, mladi ljudi se s ulaskom u adolescenciju suočavaju s nizom novih životnih izazova ko...

November 1, 2018

Poziv za sve studente sa Univerziteta ..Džemal Bijedić'' i Sveučilišta Mostar da se priključe zanimljivoj i motivacijskoj priči ,,Stariji brat, starija sestra''

Omogućite socijalno uključivanja i pružanje podrške vulnerabilnoj djeci kroz volonterski angažman, osnažite s...

October 24, 2018

Pored sigurnog školskog okruženja, veliki uticaj na prevenciju vršnjačko nasilje imaju i pozitivni roditeljski modeli ponašanja, pomoću kojih se razvijaju djetetove socijalne i emocionalne vještine – osnovni alat djeteta za odgovor na nasilje u školskim klupama.

Za emoc...

October 19, 2018

Vodeći se ovom idejom naš Centar već četvrtu godinu za redom aktivno radi na unapređenju uslova za obrazovanje romskih učenika u Gradu Mostaru. Kroz projekat „Obrazovanje za sve“ pružamo jednake društvene, obrazovne i kulturne prilike za svu romsku djecu kroz uključiva...

April 18, 2018

15.4.2018. završen je projekat pod nazivom ,,Politika po mjeri mladih’’ podržan od Federalnog ministarstva kulture i sporta / športa.

Kroz realizovane aktivnosti kreirano i distribuirano je ukupno 300 promotivno edukativnih materijala. Pola od kreiranih materijala distr...

Please reload

  • Facebook Basic Square
  • Google+ Basic Square
Please reload

Zadnje novosti
Tagovi
Arhiva
Please reload

© 2017 by CPPMostar.com

  • Facebook Social Icon
  • Google+ Social Icon
  • Google Places Social Icon