Prati nas

May 6, 2019

U sklopu aktivnosti projekta "Mala matura bez alkohola" u prethodnom periodu održan je sastanak s predstavnicima Službe za inspekcijske poslove Grada Mostara.

Na sastanku su predstavljeni ciljevi projekta, kao i Inicijativa o zabrani proslave mature u objektima koji toč...

April 24, 2019

Maloljetnička konzumacija alkohola postala je društveno prihvatljiva.U Mostaru 10.9% maloljetnika ističu da je bilo alkohola na maloj maturi. 15%ispitanika navodi da su pili alkohol, a 22% navode da su njihovi vršnjaci pili alkohol na maloj maturi (Grad Mostar,2018).

S...

December 7, 2018

 S ciljem jačanja kapaciteta studenata za efikasnije učenje, što podrazumijeva otkrivanje vlastitog stila učenja, kao i usvajanje novih i kreativnih tehnika učenja, organizovali smo radionicu pod nazivom.„Nauči učiti“.  Partneri u organizaciji i implementaciji aktivnos...

February 22, 2018

Zlostavljanje i zanemarivanje djece ozbiljni su problemi koji mogu imati trajno negativne posljedice na djecu. Glavni cilj u prevenciji  zlostavljanja i zanemarivanja djece je – spriječit pojavu bilo kakvog nasilja a to je moguće postići kroz izgradnju sigurnih, stabil...

January 10, 2018

Nasilje je prisutno u modernom društvu i u rastućoj je putanji. Iako se ono javlja u raznim grupama i zbog raznih faktora, porazna je činjenica da je ono sve više prisutno kod djece i mladih. U posljednjim decenijama primjećeno je nasilje koje je karakteristično za odr...

June 20, 2017

Trening "Komunikacija s roditeljima i djecom" koji se implementira u saradnji s Gradom Mostarom, a u okviru projekta "Obrazovanje za sve" održan je u osnovnim školama "Mustafa Ejubović-Šejh Jujo" i " Bijelo Polje". Edukaciji je prisustvovalo više od 30 nastavnika i str...

Please reload

  • Facebook Basic Square
  • Google+ Basic Square
Please reload

Zadnje novosti
Tagovi
Arhiva
Please reload

© 2017 by CPPMostar.com

  • Facebook Social Icon
  • Google+ Social Icon
  • Google Places Social Icon