Mala matura bez alkohola

Maloljetnička konzumacija alkohola postala je društveno prihvatljiva.U Mostaru 10.9% maloljetnika ističu da je bilo alkohola na maloj maturi. 15%ispitanika navodi da su pili alkohol, a 22% navode da su njihovi vršnjaci pili alkohol na maloj maturi (Grad Mostar,2018). S ciljem zaštite maloljetnika od alkohola, a uz promociju pozitivnih socijalnih normi Centar za psihološku podršku Sensus implementira projekat pod nazivom "Mala matura bez alkohola". Projekat okuplja različite sektore nadležne za zaštitu djece od alkohola i predlaže održivu Inicijativu na osnovu koje će nadležno Ministarstvo donijeti Odluku o zabrani konzumacije alkohola za vrijeme malih matura. Intervencije su usmjerene na usp

Okrugli stol ,,Sistemska porodična terapija''

U prethodnom periodu, u saradnji sa USPIT-om i SOS Porodičnim centrom Mostar održan je Okrugli sto čiji je cilj bio prezentacija sistemske porodične prakse u BiH. Na Okruglom stolu su prezentirani primjeri dobre prakse, rezultati istraživanja „Izazovi BiH porodice u 2018, kao i primjena sistemske porodične terapije u NVO sektoru. Naša kolegica Arnela Memić je prezentovala svoje iskustvo u radu, u školama i s porodicama kroz primjenu sistemske porodične terapije. Drago nam je što smo imali priliku da učestvujemo i damo svoj doprinos.

Radionica ,,Profesionalna orijentacija''

U organizaciji Vijeća mladih Grada Mostara i Centra za psihološku podršku ,,Sensus'', u American Corner-u održana je radionica na temu ,,Profesionalna orijentacija''. Radionica je organizovana u cilju pružanja dodatne podrške srednjoškolcima za lakši prelaz u značajno razdoblje školovanja. Pogrešni izbori zanimanja, razočarenje, nezadovoljstvo, lutanje, promjene posla dovoljno govore o značaju pitanja kuda dalje poslije škole. Učenici osnovne i srednje škole nisu dovoljno zreli da bi sami mogli donijeti odluke o izboru budućeg zanimanja. Mlada osoba u uzrastu od 15 do 17 godina nema adekvatnu sliku o sebi, svojim mogućnostima i sposobnostima, ne poznaje ni situaciju na tržištu rada, vrste po

Radionica ,,Ciljevi održivog razvoja''

Centar za psihološku podršku "Sensus" je u okviru projekta Walk the Global Walk u prethodna dva dana organizovao radionice o Ciljevima održivog razvoja. Radionicama su prisustvovali/e predstavnici/e institucija, lokalnih nivoa vlasti, obrazovnih institucija i nevladinog sektora. U dva dana bavili smo se temama održivog razvoja, ciljevima održivog razvoja u obrazovnom sistemu, Agendom 2030. i mjestu koje mladi zauzimaju u njenoj implementaciji. Projekat Walk the Global Walk provodi se u 12 država, a finansiran je od strane Evropske komisije.

Zadnje novosti
Arhiva
Tagovi
Prati nas
  • Facebook Basic Square
  • Google+ Basic Square

© 2017 by CPPMostar.com

  • Facebook Social Icon
  • Google+ Social Icon
  • Google Places Social Icon