Predavanje ,,Seksualno uznemiravanje''

U srijedu, 18.4.2018. naša uposlenica Majda Šehić održala je predavanje na temu ,,Seksualno uznemiravanje: definicija, oblici, pristanak''. Predavanje je teklo interaktivno, diskutovalo dosta se o prisutnosti i oblicima seksualnog uznemiravanja, davanju pristanka na seksualni odnos i utjecaju eksternih i internih faktora na isti.

Uspješno završen projekat ,,Politika po mjeri mladih''

15.4.2018. završen je projekat pod nazivom ,,Politika po mjeri mladih’’ podržan od Federalnog ministarstva kulture i sporta / športa. Kroz realizovane aktivnosti kreirano i distribuirano je ukupno 300 promotivno edukativnih materijala. Pola od kreiranih materijala distribuirano je učenicima srednjih škola, a dodatnih 150 građanima lokalne zajednice. Kroz program edukacije „Sudjelovanje mladih u formiranju politika za mlade- Temelji aktivizma i volonterizma“ znatan broj mladih ljudi, učesnika iz Vijeća mladih Grada Mostara i vijeća učenika Srednjih škola prošlo je kroz program planiranih edukacija, i pravno i psihološki osnaženo da aktivno zagovaraju i promovišu politike za mlade. Nakon drugo

Trening „Prevencija svih oblika nasilja i zanemarivanje djece kroz primjenu alternativnih metoda u r

U okviru rada na prevenciji vršnjačkog nasilja Centar za psihološku podršku Sensus nastavlja s provedbom aktivnosti usmjerenih na jačanje kapaciteta pedagoških radnika za rad na prevenciji nasilja. Trening „Prevencija svih oblika nasilja i zanemarivanje djece kroz primjenu alternativnih metoda u radu s učenicima i roditeljima “, organizovan je u saradnji s Pedagoškim zavodom Mostar, a u okviru „Programa prevencije svih oblika nasilja, zlostavljanja, zanemarivanja i izrabljivanja djece“, podržanog od strane Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK. Prvi trening, održan 10.4.2018. bio je namijenjen članovima Koordinacionih timova za provedbu školskih aktivnosti i praćenje primjene

Zadnje novosti
Arhiva
Tagovi
Prati nas
  • Facebook Basic Square
  • Google+ Basic Square

© 2017 by CPPMostar.com

  • Facebook Social Icon
  • Google+ Social Icon
  • Google Places Social Icon