Komunikacija s roditeljima i djecom

Trening "Komunikacija s roditeljima i djecom" koji se implementira u saradnji s Gradom Mostarom, a u okviru projekta "Obrazovanje za sve" održan je u osnovnim školama "Mustafa Ejubović-Šejh Jujo" i " Bijelo Polje". Edukaciji je prisustvovalo više od 30 nastavnika i stručnih saradnika koji žele da unaprijede svoje kompetencije za rad s učenicima, da stvaraju pozitivnu klimu u svojim razredima i da postignu dobru saradnju sa roditeljima koji su neizostavan dio odgojno-obrazovnog procesa. Baziran je na istraživanjima koja ukazuju da učenici/ce postižu bolje rezultate u obrazovanju, te uspješnije usvajaju socio-emocionalne vještine, ukoliko postoji dobra saradnja i komunikacija između nastavnog

Nastavak edukacija na temu"Depresija i mehanizmi u radu s depresivnom djecom i adolescentima&qu

U saradnji sa SOS - Porodičnim centrom Mostar održana je druga po redu edukacija na temu "Depresija i mehanizmi u radu s depresivnom djecom i adolescentima. Edukacija je održana 7.6.2016.god. u prostorijama Porodičnog centra a edukaciji su prisustvovali pedagozi osnovnih škola s područja Mostara, kao i predstavnici nevladinih organizacija i Centra za socijalni rad Mostar. Kroz edukaciju su obrađene sljedeće teme: - Šta je depresija i ko je najvulnerabilniji? -Tipovi depresije -Dijagnostika -Tretman depresije i terapijske intervencije Učesnici su upoznati s mogućim tretmanom depresije kod djece i adolescenata i predstavljene su im osnovne terapijske intervencije koje mogu koristiti u svom rad

Radionica "Kako zaustaviti rodno zasovano nasilje" u Konjicu

Centar za psihološku podršku „Sensus“ uz podršku Fondacije CURE, a u sklopu projekta „Kako zaustaviti rodno zasnovano nasilje?“ koji je podržan od strane Američke ambasade u Sarajevu, je 30.5.2017. godine organizovao je radionicu "Kako zaustaviti rodno zasnovano nasilje" u Konjicu. Učesnice su bile 23 učenice JU "Srednja škola" Konjic. Cilj radionice bio je podići svijest o pitanjima roda i rodno zasnovanom nasilju, te osnaživanje mladih žena za borbu protiv rodno zasnovanog nasilja, s posebnim naglaskom na nasilje u školskom okruženju. Kroz radionicu učesnice su: - upoznate sa konceptom, pojmovima, uzrocima i posljedicama rodno zasnovanog nasilja; - osvijestile vlastite rodne uloge i njiho

Zadnje novosti
Arhiva
Tagovi
Prati nas
  • Facebook Basic Square
  • Google+ Basic Square

© 2017 by CPPMostar.com

  • Facebook Social Icon
  • Google+ Social Icon
  • Google Places Social Icon