Press konferencija povodom EU nagrade!

Drugu godinu zaredom Grad Mostar implementira Projekat „Obrazovanje za sve“ u partnerstvu sa Centrom za psihološku posršku „Sensus“, Udruženjem Roma „Neretva“, JU Osnovnom školom Mustafa Ejubović Šejh Jujo i JU Osnovnom školom Bijelo Polje. U Gradskoj vijećnici, 20.4.2017. godine upriličena je prezentacija projekta „Obrazovanje za sve“. Cilj prezentacije je bio predstaviti postignute rezultate projekta, te zahvaliti se partnerima projekta na uspješnoj saradnji. Vrijednost projekta su prepoznali i donatori, korisnici, ali i sama zajednica i kao takav je nagrađen od Evropske komisije drugom EU nagradom za integraciju Roma u zemljama zapadnog Balkana i Turske.

Umjetnost kao medij za prevenciju rodno zasnovanog nasilja

Centar za psihološku podršku „Sensus“ uz podršku Fondacije CURE, a u sklopu projekta „Kako zaustaviti rodno zasnovano nasilje?“ koji je podržan od strane Američke ambasade u Sarajevu, organizuje izložbu „Umjetnost kao medij za prevenciju rodno zasnovanog nasilja“. Cilj izložbe je predstaviti mlade umjetnice koje svoje radove temelje na propitivanju rodne ravnopravnosti, položaja žene u BiH društvu, kao i borbi protiv patrijarhata. Radovi usmjereni na pojedince i pojedinke BiH društva, propituju rodno zasnovano nasilje s posebnim fokusom na nasilje nad ženama i djevojkama kroz različite medije kao što su likovna djela, fotografije, video instalacije i slično. Izložba se održava u prostori

Dobitnici EU nagrade za integraciju Roma u zemljama zapadnog Balkana i Turskoj

Centar za psihološku podršku "Sensus" dobitnik je Second EU Roma Integration Award for the Western Balkans and Turkey, nagrade čiji je cilj ukazati na politički značaj integracije Roma u evropske procese proširenja, unaprijediti ulogu civilnog društva i ukaže na odlučnost i posvećenost Evropske Unije procesu socijalne inkluzije. Nagrada je dodijeljena na zvaničnoj ceremoniji u Briselu za projekat "Obrazovanje za sve", finansiran od strane Roma Education Fund-a, a implementiranog u saradnji sa Gradom Mostarom, Udruženjem Roma "Neretva", OŠ "Bijelo Polje" i OŠ "Mustafa Ejubović - Šejh Jujo".

Zadnje novosti
Arhiva
Tagovi
Prati nas
  • Facebook Basic Square
  • Google+ Basic Square

© 2017 by CPPMostar.com

  • Facebook Social Icon
  • Google+ Social Icon
  • Google Places Social Icon