Maida Bešo - Direktorica
Psihoterapijske usluge

Arnela Memić
Psihoterapijske usluge

Medina Kljako Programski menadžer

Amra Trebović
Projekt menadžer