Arnela Memić

 

Arnela u svom radu kroz empatičan, saradnički i podržavajući odnos sa porodicama ističe važnost komunikacije, emocionalnog doživljavanja, spontanosti, kreativnosti, otkrivanja sebe i preuzimanja rizika za rješavanje trenutnih problema ali i za izgradnju novih i efikasnijih obrazaca ponašanja. 
 

U zavisnosti od vrste poteškoće sesije se mogu organizuju individualno, s cijelom porodicom ili samo s određenim članovima porodice. Za terapije s djecom u dogovoru s roditeljima organizuju se inidividualne seanse koje su usmjerene na rješavanje različitih problema s kojima se djeca suočavaju što uključuje: probleme sa školom, anksioznost, agresivnost, probleme u vršnjačkim odnosima i niz drugih poteškoća. 
Pored savjetodavnih i psihoterapijskih usluga Arnela je usmjerena na organizovanje psiho-edukativnih treninga i radionica na teme odgovornog roditeljstva, prevencije vršnjačkog nasilja, nasilja u vršnjačkim vezama, kao i razvoja socio-emocionalnih kompetencija kod djece i mladih.

Od 2014.godine edukantkinja je psihoterapijske škole „Sistemska porodična psihoterapija“, organizovanog od strane Asocijacije sistemskih psihoterapeuta iz Srbije. Trenutno je na edukaciji za sistemskog porodičnog psihoterapeuta.