Majda Šehić

 

Majda vodi kratkotrajne i dugotrajne grupe s različitom tematikom. Pri tome, oslanja se na energiju i spontanost grupe kako bi se istražile situacije i problemi članova/ica u sigurnom okruženju. Koristi grupne procese i dinamiku za iskustveni rad svakog člana/ice, oslanjajući se na principe dobronamjernosti i povjerenja, te djelujući kao podrška i saradnik svakog člana/ice tokom procesa.

Pored grupnog, bavi se i individualnim radom sa klijentima/icama, s fokusom na adolescente i odrasle osobe. Korištenjem kreativnih tehnika, baziranih na psihodramskom iskustvu, prilagođava svoj intervencijski pristup svakom pojedincu/ki u svrhu postizanja ličnih ciljeva klijenta/ice. Svojim pristupom Majda vam može pomoći u bavljenju i suočavanju sa emocionalnim poteškoćama, narušenim interpersonalnim odnosima, pitanjima identiteta, te nošenju sa životnim promjenama i njihovim posljedicama. Majda u radu koristi niz tehnika, prilagođenih potrebama klijenta/ice, s fokusom na psihodramu kao psihoterapijskom pravcu poznatom po korištenju akcionih metoda za istraživanje i rješavanje pitanja koja se identificiraju kod pojedinca i grupe.

Od 2015. godine edukantkinja je psihodramske psihoterapijske škole u okviru Regionalne  asocijacije za psihodramu i integrativnu primjenu psihoterapije u Beogradu. Trenutno završava srednji nivo kursa, sa iskustvom u radu sa grupama i pojedincima u savjetodavnom i psihoterapijskom tretmanu.